Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Молим, прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайт www.perlabg.com.

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.perlabg.com, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия. Този документ съдържа Общите условия, според които Златна Перла ООД, ЕИК: 204372733, седалище и адрес на управление: с. Макоцево, общ. Горна Малина, обл. Софийкса извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.perlabg.com, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.perlabg.com ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането, на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.perlabg.com или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Права и отговорности на страните

Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. Златна Перла ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: www.perlabg.com

Ограничение на отговорността

С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.

Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

Промяна на цени на стоки

МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.

При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови.

Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

Информация за потребителите

 1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.
 2. Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност е: с. Макоцево, общ. Горна Малина, обл. София – Златна Перла ООД, ЕИК: 204372733
 3. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.
 4. Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.
 5. Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която МАГАЗИНЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите
  Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начини на плащане”.
 6. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора
  Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние. Срокът за упражняване правото на отказ е 7 дни считано от:
  • датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; или
  • в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: (i) датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти.

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива – телефонен номер и e-mail адрес, както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен или друг траен носител.

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ (Приложение № 1) или друго недвусмислено заявление за отказ на e-mail: info@perlabg.com, като в случай че използва тази възможност, ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срокът за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (7 дни от получаването на стоката).

В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил (с изключение на разходите за доставка и допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 7 дни след деня, в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 7-дневния срок.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

 1. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.
 2. Несъответствия на стоките и рекламации.

Внимание! При получаване на пратката, молим да проверите стоката в присъствието на куриера.

При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

В случай на липсващи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите, МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума.

При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНЪТ се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: www.perlabg.com. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Използвани термини

Потребител: Лице, което избира продуктите от МАГАЗИНА, попълва данните и инициира поръчката, като извършва това от свое име или от името на юридическо лице, от което е упълномощен.

Получател: Физическо или юридическо лице, което може да е различно от потребителя и което получава поръчаните продукти на адрес, указан от заявителя.

За да направи поръчка, потребителят трябва да попълни необходимите данни на указаните места.

Доставката за България се извършва от 1 до 3 работни дни и цените са както следва:

 • До всички населени места в България – 7.00 лв.
 • За поръчки с адрес на доставка извън България цените на доставка се калкулират допълнително.

Доставки до населени места извън Европейския съюз

Потребителите на електронния магазин, чиито адреси на доставка са в населени места извън Европейския съюз заплащат допълнително всички мита, данъци и такси, дължими за съответните страни. Тези такси не са включени в цената за доставка и варират за различните страни. За точна информация, потърсете съответните агенции във Вашата страна.

Начини на плащане и възстановяване на суми

 1. Плащане в брой при доставка – наложен платеж

Доставката на поръчаните стоки се осъществява в срок от 1 до 3 работни дни, считано от датата на поръчката, ако е направена до 12:00 часа. Ако поръчката е направена след този час за начало на срока се взима следващия работен ден. Поръчката се заплаща при доставка от Куриерската фирма. Цените за доставка може да намерите в раздел  „Условия на доставка“.

При доставка на стоката плащате дължимата сума на куриера. Не плащате нищо допълнително, освен ако не сте заявили фиксиран час за доставка. Всички разходи по доставката са отбелязани в цената на поръчката.

 1. Плащане с банков превод

Стоката ще бъде изпратена по куриер след като парите от направения превод постъпят по сметката ни в банка ДСК:

IBAN: BG67STSA93000024101153

ЗЛАТНА ПЕРЛА ООД

 1. Възстановяване на суми

При необходимост от цялостно или частично възстановяване на суми на Потребителя от страна на МАГАЗИНА, те се извършват по допълнително уговорен между страните начин.

В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови плащанията, които е получил (с изключение на разходите за доставка и допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено с цел обработка и изпълнение на Вашата заявка за продукти.

Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

Затвори Количка

Нямате артикули в количката.